BEMUTATKOZIK A ZÖLDIKE TAGÓVODA

Zöldike tagóvodánk 1953 óta működik, három vegyes életkorú csoportban 70 gyermeket fogad. ”Madárbarát” kert, jól felszerelt óvoda udvar, családbarát környezet várja az óvodába érkezőket. 

Az épülethez egybefüggő játszóudvar tartozik, nincs csoportonként elkülönítve. Ezt a gyermekek szabadság érzésének és a játékválasztási lehetőségének biztosítása érdekében fontosnak tartjuk. Az udvaron homokozók, ügyességet és mozgást fejlesztő játékok, nyári időszakra árnyékolók biztosítják a szabadtéri tevékenység lehetőségét. Az udvar egy részében tanösvényt, virágos és sziklakertet alakítottunk ki, ahol a gyermekek maguk is gyakorolhatják a növények gondozását. 

Óvodánk rendelkezik a törvény által ajánlott személyi feltételekkel. Az Egyesített Óvoda intézményvezetője koordinálja a szakmai-, közösségi-, gazdasági élet szervezésével együtt járó feladatokat, munkáját óvodai egységenként tagóvoda-vezetők segítik. 

Csoportonként két óvodapedagógus foglalkozik a hozzánk járó gyermekekkel, az óvodapedagógusok munkáját csoportonként dajka segíti. Mindennapjainkat segítik továbbá pedagógiai asszisztensünk és konyhai kisegítő dajkáink. A karbantartási munkákat, és a játszó udvarok rendben tartását kertész-karbantartó végzi.

Intézményünkben az óvodapedagógusok által megtervezett és kialakított csoportszobák várják a hozzánk érkező gyermekeket, melyek igényesen és gazdagon felszereltek a gyermekek által használt eszközökkel, játékokkal, berendezési tárgyakkal. 

A kialakított játékterek önfeledt játékra ösztönzőek és sokféle tapasztalatszerzésre kínálnak lehetőséget. A csoportszobákban a játékeszközök elhelyezésére szolgáló polcok mellett, jól tagolt sarkokat alakítottunk ki, ahol egy-egy tevékenységhez szükséges eszközöket helyeztünk el: babaszoba, mesekuckó, kézműves sarok, stb. 

Az óvodai nevelésünk biztosítja a gyermekek testi, lelki, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődését:

  • Egyéni képességek fejlesztésével, differenciált bánásmód alkalmazásával.
  • A másság elfogadásával és elfogadtatásával.
  • Játékszabadság tiszteletben tartásával.
  • Gyermekközpontú, élményekre épülő óvodai élet megteremtésével, melyben a gyermekek megismerhetik önmagukat.
  • A családok és a gyermekek felé való érték közvetítéssel.
  • Megkülönböztetés nélküli együttnevelés és elfogadás alkalmazásával az óvodai élet során.
  • A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében az önazonosság megőrzésének, ápolásának, erősítésének, átörökítésének biztosításával.