Óvodakötelezettség alóli felmentés kérelmezése
A tanköteles korú gyermekek további egy nevelési évi óvodában történő részvételének kérelmezése
Óvodakötelezettség külföldön való teljesítésének bejelentési kötelezettsége
Beszoktatás, befogadás elvei
Német nemzetiségi, kétnyelvű nevelés
Inkluzív nevelés, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
Óvodai körzetek
Óvodai beiratkozás a 2023/2024. nevelési évre
Étkezés megrendelés, heti étlapok