KÖSZÖNTI ÖNÖKET A BP18 EGYESÍTETT ÓVODA

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Kedves Partnereink!

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a BP18 Egyesített Óvoda intézményvezetőjeként a kerületi tagóvodák vezetői és munkatársai nevében!

A BP18 Egyesített Óvoda magas szakmai színvonalon, innovatív pedagógiai gyakorlattal, megújuló infrastrukturális környezettel, inkluzív szemlélettel, a családokkal való együttműködést hangsúlyozva és támogatva működteti sokszínű, ugyanakkor egységes értékrendet képviselő tagóvodáit.

Intézményeinkben a gyermekek szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag környezetben nevelődnek, ahol elsődleges:

  • A sokoldalúan képzett, szakmailag hiteles, a gyermekekért és szakmájukért elkötelezett óvodapedagógusok és nevelést segítő szakemberek - óvodás gyermek fejlődését támogató, szeretetteljes gondoskodást biztosító jelenléte
  • A gyermekek egyéni készségeinek, képességeinek kibontakoztatását támogató innovatív pedagógiai szemléletű nevelői környezet biztosítása
  • A gyermekek életkorának megfelelően kialakított, az önfeledt játékra és a tervezett tevékenységekben megvalósuló tapasztalatszerzésre lehetőséget biztosító tárgyi környezet kialakítása
  • A sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív nevelését támogató, a sérülés specifikumnak megfelelő és a fejlődés lehetőségét biztosító eszközkészlet biztosítása, valamint megfelelő végzettségű a fejlesztést biztosító szakemberek jelenléte
  • A gyermekek családból hozott értékeire építő, a közösségi környezetben elsajátítható szokásokkal, értékrendszerekkel kiegészített, partnerközpontú és családbarát nevelési támogató környezet megteremtése

Az óvodai nevelésünk célja, hogy elősegítsük az óvodás gyermek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlődését.

Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek kommunikációs képességeinek, interakciós készségeinek kibontakoztatására. Kiemelt feladatunk, hogy a gyermek egyéni fejlődési üteméhez igazodó komplex és differenciált nevelésben részesüljön óvodáinkban. Fontosnak tartjuk, hogy az egyéni fejlesztés az akadályozott fejlődésű ütemű, részképesség fejlesztést igénylő gyerekek és a valamely területen tehetséges kiemelkedő képességű gyermekek tehetséggondozása során az egyéni speciális igények figyelembevételével történjen.

Az óvodai nevelésünk épít a családból hozott értékekre, azt kiegészíti olyan szokásokkal, értékrendszerekkel és viselkedésmintákkal, amelyek csak közösségben sajátíthatók el. Fontosnak tartjuk a családi és óvodai nevelés összhangjának megteremtését, tiszteletben tartva a családi nevelés elsődlegességét, támogatva a közösségi normák, szokások elsajátíttatását.

Arra törekszünk, hogy a ránk bízott gyerekek szeretetben, érzelmi biztonságban nyugodt, derűs légkörben, sokszínű élménnyel gazdagodva nevelkedjenek óvodáinkban!

 

Budapest, 2021. 04. 10.

Kékesi Szilvia

Intézményvezető