Német nemzetiségi kétnyelvű nevelés a BP18 Egyesített Óvoda Tagóvodáiban

 

A BP18 Egyesített Óvoda négy tagintézményében fogadjuk azokat a gyermekeket, akik szülői igény szerint német nemzetiségi kétnyelvű nevelésben szeretnének részt venni. A német nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés programjának alapját az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX törvény adja, azzal összhangban valósítja meg sajátos célkitűzéseit és feladatait. 

 

             

 

Német nemzetiségi kétnyelvű nevelést biztosító intézményeink:

❖ BP18 Egyesített Óvoda Pestszentlőrinci Cseperedő Tagóvodája

❖ BP18 Egyesített Óvoda Pestszentlőrinci Lurkó-liget Tagóvodája

❖ BP18 Egyesített Óvoda Pestszentlőrinci Vándor Tagóvodája

❖ BP18 Egyesített Óvoda Pestszentimrei Vackor Tagóvodája

 

A német nemzetiségi kétnyelvű nevelés cél és feladatrendszere

A német nemzetiségi kétnyelvű nevelés, a kisgyermekkori nyelvelsajátítás fő jellemzője, hogy a gyermek észrevétlenül tanulja, sajátítja el a nyelvet, mint annak idején az anyanyelvét. A napi rutinba ágyazva hallja mindig ugyan azokat az ismétlődő mondatmodelleket, amik egy idő után ismerősként köszönnek vissza számára. A német nemzetiségi hagyományokat, ünnepeket, a német nemzetiségi kultúra megismerését is fontosnak tartjuk, egyszerűbb táncokat tanulunk, hosszabb rövidebb német nyelvű dalokat, verseket, mondókákat, meséket mutatunk a gyermekeknek. Tesszük ezt bábokkal, eszközökkel, hiszen a képi megjelenítés sokat segít a megértésben. Minden gyermekünk számára a nemzetiségi jelleget tükröző öltözéket biztosítunk, amiben ünnepeink, rendezvényeink alkalmával az egységesség jegyében meg is jelenünk. Természetesen a mindig mosolygós óvodapedagógusok lelkesedése a legfontosabb, ami igazán érthetővé és élhetővé teszi az idegen nyelvet a gyermekek számára.

 

A német nemzetiségi kétnyelvű csoportokba kerülés feltétele:

❖ Német nemzetiségi hovatartozás igazolása

❖ Nyilatkozat kitöltése a nemzetiségi óvodai nevelésben való részvételi szándékról

❖ A gyermek rendelkezik XVIII. kerületi lakcímkártyával

❖ A gyermek beszédfejlődése a korának megfelelő ❖ A gyermek betölti 3. életkorát az év augusztus 31-ig

 

Német nemzetiségi csoport indításának alapfeltétele, hogy csoportonként minimum egy fő német nemzetiségi pedagógus biztosítsa a gyermekek német nemzetiségi kétnyelvű nevelését.

 

Amennyiben az adott nevelési évben esetleges szakember hiány lép fel az adott tagóvodában, a német nemzetiségi kétnyelvű nevelés szünetel.

 

A nyilatkozat mintát a nemzetiségi óvodai nevelésben / nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről a Megnyitás szóra kattintva érheti el: Megnyitás