Vándor Tagóvoda

Óvodánk 1974-ben épült, a Szentlőrinc lakótelepen található. Az évek során az itt dolgozók a gyermekek neveléséhez kiegyensúlyozott nyugodt, családias környezetet alakítottak ki, közös munkánk eredményeként korszerű óvodai környezet alakult ki, mely most is folyamatosan fejlődik, hogy megfeleljen a modern kor elvárásainak. Nevelőtestületünk gyermekszerető, szakmailag jól képzett, kompetens pedagógusokból áll, munkájukban társak a technikai dolgozók. Szakmai tudásukat folyamatos önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel növelik. Intézményünkben négy gyermekcsoport működik egy csoportunkban német nemzetiségi nevelés valósul meg. A német nemzetiségi csoportunkat vegyes életkorú, a másik három gyermekcsoportunkat azonos életkorú gyermekek látogatják.

Aktuális
Szakköri jelentkezés a 2021/2022 nevelési évben

2021. október 15-től újra indulnak a szakkörök. A szakkörök listáját a szülői igények figyelembevételével a tagóvodavezetők szakmai

Zöld hírek