BEMUTATKOZIK A NYITNIKÉK TAGÓVODA

Óvodánk a XVIII. kerületben kertes, családi házas, jó levegőjű, csendes környezetben található. Intézményünk hat homogén életkorú (kis, középső, nagy) csoporttal működik. Csoportszobáink jól felszereltek, gazdag eszköztárral (nagyméretű interaktív kijelzők, esztétikus új bútorok, igényes, fejlesztő játékok) rendelkeznek. Az óvodánkban folyó pedagógiai munka alapelveit, az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg, ami épít a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára.

Nevelőtestületünk 1992. óta foglalkozik kiemelten a „Környezet megismerése és természetvédelmi nevelés”-sel. A Pedagógiai Programunk elkészítéséhez a „NÉGYSZINVIRÁG” vésztői óvodai programból a „Mesélő természet, beszélő környezet” részt adaptáltuk, kiegészítve a helyi sajátosságainkkal. A Pedagógiai Programunk kiemelt területe a környezeti nevelés, melynek megvalósításához rendelkezünk a szükséges tárgyi feltételekkel. 

Óvodánk elnyerte az Örökös Zöld Óvoda és a Madárbarát Óvoda megtisztelő címet, melyek feltételeinek folyamatosan eleget teszünk.

A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelésünk egészében érvényesülő folyamat. Ehhez kiegyensúlyozott, érzelem-, és ingergazdag környezetet biztosítunk, ahol a gyermekek olyan tapasztalatokat szereznek, amelyek az életkoruknak megfelelő biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz nélkülözhetetlenek. 

Intézményünk óvodapedagógusai nyitottak a világra, nevelési módszereik változatosak, ismereteik sokrétűek. A pedagógiai munkánkban támogatóink a pedagógiai asszisztenseink és a dajkáink. Rendelkezünk fejlesztőszobával, ahol az utazó szakemberek a logopédus, az óvodapszichológus és a gyógypedagógus a gyermekek egyéni fejlesztéseit végzik.

A nagyméretű tornaszobánk sokoldalú óvodai mozgásfejlesztést kínál a gyermekek számára. Sokféle, speciális tornaeszköz biztosítja az óvodai  mozgásfejlesztést, mely során alkalmazzuk a Mozgáskotta Módszert, ami  a kisgyermekkor testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva játékos módon fejleszti a gyermekek testi, kognitív, érzelmi és viselkedéses funkcióit.

Sószobánkban a gyermekek ősztől-tavaszig élvezhetik a só- és a fényterápia pozitív hatásait és vidáman játszadozhatnak a parajdi sóőrleménnyel feltöltött „homokozóban”. A terápia elsősorban az immunrendszer erősítését, az ellenálló képesség megnövekedését segíti elő. 

Udvarunk tágas, növényzete gazdag (gyeptégla, fák, bokrok, virágok), az udvarrészeinken lévő játszóeszközök a tiszta életkorú csoportok igényeihez igazodnak. A környezeti nevelésünket támogatja  a „Négy évszak” mini tanösvény, a rajta lévő „Rovarhotellel”.  Meggyőződésünk, hogy ha gyermekeink megismerik, megszeretik, a természetet és megtanulnak vele harmóniában élni, vigyázni fognak rá. Ezért arra törekszünk, hogy minél többet lehessenek a természetben, megismerjék a felfedezés örömét, lássák meg, vegyék észre a természet szépségeit, szeressék és óvják azokat. Nyári életünket színesíti a Zöld-Fülek Egyesületünk által felújított, csúszásgátló burkolattal ellátott többfunkciós medence párakapuval.