BEMUTATKOZIK A MOCORGÓ TAGÓVODA

Óvodánk 1969-ben épült, a főútvonalaktól távol eső Bókay-kert szomszédságában elhelyezkedő emeletes épület. Az óvoda nagy udvara óriás fáival, füves területeivel ideális a gyermekeknek az udvari játékra. Ideális környezetünk friss levegőjével, sok zöld növényével lehetőséget biztosít a madárbarát környezet és a környezetvédelem-környezetmegismerésére nevelés alakítására. Udvarunkat igyekszünk úgy kialakítani mászókáinkkal, egyensúlyfejlesztő lépegetőinkkel, futó és pedálos kerékpárjainkkal, hogy a gyermekek mozgásigényét maximálisan ki tudjuk elégíteni. Játszóházainkkal, homokozóinkkal, a sokak által messziről csodált villamosunkkal várjuk a gyermekeket és igyekszünk tartalmas udvari szabadidős tevékenységeket biztosítani.

Mozgásfejlesztő programunk  megvalósításához maximálisan hozzájárulnak tágas csoportszobáink, a műfüves OVI-Foci pályánk és a 2018-ban átadott tornaszobánk Külön szülői kérésre szervezünk térítéses szolgáltatásként tartásjavító tornát és az uszoda szomszédságát kihasználva úszásoktatást. A Bókay kert adta lehetőségeket igyekszünk kihasználni. Játékosan a futópályát, a játszóteret, a nagy szabad tereket, de még a kalandparkot is.

Csoportszobáink és a hozzájuk tartozó mosdók tágasak, világosak, a gyermekek igényeinek megfelelően hangulatosan, otthonosan vannak kialakítva, berendezve, jól felszereltek. Minden teremnek megvan a maga sajátossága, mely az óvodapedagógusok egyéniségét, mindennapi munkáját tükrözi. Pedagógusainknak rengeteg munkája van abban, hogy olyan légkört sikerüljön kialakítani, ahol „Jó gyereknek lenni!”, ahol óvodás éveiket feledhetetlenné tudjuk varázsolni. Mindent megteszünk azért, hogy a ránk bízott gyermekek biztonságban legyenek, míg szüleik dolgoznak. 

Szeretnénk olyan érdekes és élményekben gazdag óvodai életet biztosítani a gyermekeknek, ahol megtanulnak rácsodálkozni a világ dolgaira, ahol komplexen fejlődhet személyiségük. A környezetünk megismeréséhez szorosan hozzátartoznak a csoportos kirándulásaink, ahol különböző élményekben lehet részük a csemetéknek. Értelmi képességeik fejlődése mellett fejlődik önmagukhoz és a közösséghez való viszonyuk. 

Fontosnak tartjuk a bizalomra épülő jó kapcsolat kialakítását a szülőkkel, hiszen csak így tudunk hatékonyan együttműködni céljaink elérésében. Meggyőződésünk, hogy a gyermekek nevelése csak a szülőkkel együttműködve, azt kiegészítve valósulhat meg, ezért fontos a kétoldalú, hatékony kommunikáció.

Csoportjainkban vegyes életkorú 3-6 éves gyermekek játszanak együtt. Személyiségközpontú, a gyermekek érdekeit előtérbe helyező nevelési elveink határozzák meg feladatainkat. A tanulási tevékenységekben rengeteg játékot, élményt, tapasztalatot, gyakorlati lehetőséget kínálunk fel, melyben a gyermekek képességeit fejlesztjük, hogy képesek legyenek az iskolai élet megkezdésére.

A Kerületi Szakszolgálattal együttműködve végezzük a gyermekek fejlesztését, az iskolaérettségi vizsgálatokat. Fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus, gyógy-testnevelő és az utazó gyógypedagógus foglalkozik az arra rászoruló gyermekekkel.

Mocorgó Tagóvoda bemutatkozó kisfilm