Kedves Szülők! 2021. november 1-től újra indulnak a tehetséggondozó szakkörök óvodáinkban. A szülők kérésére megszervezett foglalkozások rendjét az óvoda SZMSZ 6.7 pontja szabályozza. A szakkörök listáját a szülői igények figyelembevételével, a tagóvodavezetők szakmai döntése alapján állítottuk össze. A kiválasztott szakkörök a nevelési programban megfogalmazott célok elérését és a feladatok megvalósítását segítik. Tagóvodáinkban figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait, a tevékenységek időkeretét 30-45 percben határoztuk meg. A foglalkozásokat intézményeink óvodapedagógiai/külsős szakvégzettséggel rendelkező szakemberek tartják. A foglalkozásokon (az augusztus 31-ig) 4. életévet betöltött gyermekek vehetnek részt. Egy gyermek esetében legfeljebb két szakkör kiválasztását engedélyezzük. A foglalkozások díját a szakkörvezetők szedik be. Hiányzás esetén a befizetett szakköri díj a következő hónapban a szakkörvezetők által jóváírásra kerül. A foglalkozásokon való részvétel feltétele a szülők írásbeli nyilatkozata, hogy a foglalkozás időtartama alatt gyermeke felügyeletét, olyan személyre bízza, aki ebben a minőségében nem az óvoda alkalmazottja.  

A szakköri jelentkezést az alábbi oldalon keresztül lehet leadni:

Tovább a jelentkezéshez