Az óvoda épületében a tornaszoba mellett kialakításra került a mozgásfejlődést támogató, fejlesztést segítő központ.

  •  egyéni és kiscsoportos fejlesztés lehetőségét biztosítja
  •  a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődését támogatja

Köszönjük Egyed Gabriella tagóvoda-vezetőnek a központ kialakításban vállalt aktív részvételét!🌷